Menu
Liên hệ Hotline

© 2019 Tiền.vn

5 Chỉ số IQ Tài chính

Tiền bạc

5 Chỉ số IQ Tài chính (R.Kiyosaki -> tác giả sách DCLG - Game Cashflow)
- IQ Tài chính số 1: Kiếm tiền nhiều hơn
- IQ Tài chính số 2: Bảo vệ tiền của bạn
- IQ Tài chính số 3: Lên kế hoạch cho tiền
- IQ Tài chính số 4: Tạo đòn bẩy cho tiền
- IQ Tài chính số 5: Cải thiện thông tin tài chính

Xin nghiên cứu thêm về điều kỳ diệu về tiền bạc là: Lãi suất kép

[Nguồn: sách DCLG]

Không có nhận xét nào