Menu
Liên hệ Hotline

© 2019 Tiền.vn

Lãi suất kép: bí quyết tạo 1 triệu USD

Sức mạnh của lãi suất kép và làm thế nào để TẠO RA 1 TRIỆU USD đầu tiên?

Nếu bạn thu nhập mỗi năm 50,000 USD thì cần bao lâu để có 1 triệu USD? Câu trả lời: 20 năm
Còn nếu bạn thu nhập mỗi năm 25,000 USD thì cần bao lâu để có 1 triệu USD? Câu trả lời: 40 năm

Nhưng nếu bạn ĐẦU TƯ chỉ với số VỐN BAN ĐẦU 25,000 USD với lãi suất kép 10%/năm, thì sau 39 năm bạn cũng thu được hơn 1.000.000 USD

Nhưng nếu bạn đầu tư với lãi suất kép 10%/ tháng, điều gì sẽ xảy ra?


Lãi suất kép

Bảng tính cho thấy:

Chỉ với số vốn đầu tư ban đầu 50,000 USD chỉ sau 32 tháng (tức sau 2 năm rưỡi), số tiền này đã là 1,055,688 USD

Sau 39 tháng (tức sau 3 năm), chỉ với số vốn 25,000 USD ban đầu đã lên tới 1,028,619 USD

Sau 49 tháng (tức sau 4 năm), chỉ với số vốn 10,000 USD ban đầu đã lên tới 1,067,189 USD

Sau 60 tháng (tức sau 5 năm), chỉ với số vốn 5,000 USD, 10,000 USD, 25,000 USD, 50,000 USD lần lượt tăng tới những con số khổng lồ là: 1,522,408 USD; 3,044,816 USD; 7,612,041 USD; và 15,224,082 USD

Tăng trưởng với lãi suất kép chính là VŨ KHÍ BÍ MẬT khiến cho NGƯỜI GIÀU ngày càng GIÀU HƠN

Vì vậy, bạn chọn cho mình một cách đi, làm hùng hục như trâu để đến khi nghỉ hưu vẫn không có tiền hay chọn cách TIẾT KIỆM và học cách ĐẦU TƯ THÔNG MINH để TIỀN ĐẺ RA TIỀN?!

[Nguồn: Mội triệu đô la đầu tiên nhờ lãi suất kép]

Không có nhận xét nào