Menu
Liên hệ Hotline

© 2019 Tiền.vn

Chào tháng 12/2022 và chiêm nghiệm tuần 1

Trung Bình Giá DCA

→ Hôm qua đầu tháng, 01/12/2022 mình đã tập trung nghiên cứu sâu về luật trung bình giá để áp dụng đầu tư dài hạn (trên 5 năm đến 20 năm)
→ Hôm nay, 02/12 mình chiêm nghiệm lần nữa về quy luật 78:22

Không có nhận xét nào