Menu
Liên hệ Hotline

© 2019 Tiền.vn

Marketing số đạt 135 tỷ USD năm 2014

Marketing qua Email, đăng tin trên các diễn đàn, mạng xã hội,.. ngày càng tỏ ra hiệu quả, giúp bên bán dễ dàng tìm và giao tiếp được với khách hàng tiềm năng.

Internet Marketing

Theo bạn hình thức Marketing Số nào hiệu quả nhất?

1 Mạng xã hội (Facebook, Google+,..)

2 Đăng tin thủ công trên các diễn đàn mua bán

3 Email marketing

4 Khác

[Nguồn: VnExpress » Marketing số]

Không có nhận xét nào